Zine vs głód

Zine vs głód

27/03/2014 mb 0

Wspólnie z uczniami z Liceum Plastycznego w Lublinie podjęliśmy temat głodu wśród dzieci z naszego otoczenia. Próba przedstawienia problemu przy pomocy prostych technik kopiowania. Wydarzenie było częścią Lubelskich Spotkań z Komiksem organizowanych przez Macieja Pałkę.