Sny i sekrety

Galeria Tlen, ul. Hlonda 2, Warszawa

Kuratorka: Małgorzata Latos

18 VII – 4 IX 2022

Sny i sekrety to wystawa trzech polskich artystek współczesnych – Marty Bystroń, Zuzanny Grochowskiej oraz Sary Illi. Prezentowana twórczość oparta jest na nieoczywistości, wrażeniu oraz estetyce, którą kultura usytuowała jako czerpiącą z marzeń sennych.

Wykreowane imaginarium ma charakter oniryczny, ale czy nierzeczywisty?

Sen wyłącza świadomość, lecz uwalnia tęsknoty i pragnienia. Język marzeń sennych jest tajemniczy, wymykający się logice. Ma wartość psychologiczną i terapeutyczną, a historia interpretacji snów sięga do najstarszych cywilizacji. Marzeniom sennym przypisuje się także prorocze moce oraz znaczenie symboliczne. Śnienie jest doświadczeniem. Być może, bez tego co na jawie, sen nie mógłby istnieć. Artystki nie opowiadają marzeń sennych, nie tworzą pamiętnika. Odwołując się do oniryzmu, ważny pozostaje dla nich aspekt fizyczności i figuracji. Ciało jest łącznikiem, dowodem obecności w świecie snu oraz na jawie. Poruszają tematy, które źródło mają w codzienności oraz osobistych doświadczeniach opartych na emocjach i wrażliwości. Być może dlatego najlepszą materializacją tych odczuć jest poruszanie się na granicy jawy i snu, które okazują się być nierozłączne. Tak, jak w marzeniu sennym, sekrety i to co ukryte, zostaje obnażone.