Jesteśmy okropne

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
Wystawa Jesteśmy okropne: Martyna Czech, Małgorzata Wielek-M, Alex Urban, Marta Bystroń
Kuratorka: Joanna Tekla Woźniak