Robale #1

63 ilustracje + teksy. Zin wydrukowany jest na luźnych kartkach umieszczonych w kopercie. Na okładce odbitka / linoryt.

Egzemplarze numerowane.

Premiera: Noc Muzeów, V 2018, wystawa Jak nie wolno, to szybko, Przychodnia Skłot