Pomniki Przyrody Żoliborza. Podczas warsztatów poznawaliśmy różne gatunki drzew i ich mieszkańców.