paintings

     Obrazy na płótnie, akryl / Acrilic on canvas

Miniatury, akryl na płótnie / Miniatures, acrylic on canvas

Obrazy na deskach, akryl / Paintings on boards, acrilic

Obrazy na panelach malarskich, akryl / Pictures on painting panels, acrilic